Odpust i zawierzenie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wpisuje się w święto patronalne wronieckiego kościoła. W tym roku obchody posiadały wielowymiarowy charakter. Na początku zawierzyliśmy Ukrainę i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi w łączności z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem. Następnie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył oraz wygłosił słowo o. prof. Adam Sikora OFM. Dokonaliśmy również rozpoczęcia dzieła “Duchowej Adopcji dziecka poczętego”, którego podjęło się wielu wiernych w świątyni oraz tych łączących się z nami duchowo. Na zakończenie uczestniczyliśmy w procesji Eucharystycznej, którą zwieńczyło “Te Deum”. Niechaj radość i pokój serca ze Zwiastowania Pańskiego udziela się całemu światu, tak jak Maryi, gdy “przyszedł do niej Anioł” i “zwiastował radość wielką.

br. Ludwik Kowalski OFM