Franciszkanin a dziewice konsekrowane w diecezji

We wtorek 22 lutego 2022 r. biskup toruński Wiesław Śmigiel mianował franciszkanina, o. dra Jozuego Misiaka OFM odpowiedzialnym za formację dziewic konsekrowanych w diecezji toruńskiej.
W diecezji toruńskiej są cztery dziewice konsekrowane, które żyją w świecie, a jednocześnie przemieniają go przez modlitwę i świadectwo życia. Służą lokalnemu Kościołowi, biskup miejsca może im wyznaczyć misję specjalną. Dziewice konsekrowane, choć pracują zawodowo w różnych miejscach, często posługują w dziełach ewangelizacyjnych, są towarzyszkami duchowymi na rekolekcjach (np. ignacjańskich). Codziennie dbają o relację ze swoim Oblubieńcem przez odmawianie Liturgii Godzin, lekturę duchową, adorację Najświętszego Sakramentu.
Ojciec Jozue został odpowiedzialny nie tylko za formację dziewic konsekrowanych, ale także za przygotowanie nowych kandydatek, które pragną wejść na tę drogę życia.
Za: https://www.facebook.com/diecezjatorun/