Nowi absolwenci WSD

We wtorek, 11 maja 2021 roku, czterech braci diakonów z naszego Wyższego Seminarium Duchownego we Wronkach pomyślnie zaliczyło egzamin ex universa theologia oraz obroniło prace magisterskie.

Br. Pio napisał pracę dyplomową pt. „Wideoblog jako forma ewangelizacji na przykładzie Bez sloganu”, pod kierunkiem ks. prof. UAM dra hab. Macieja Szczepaniaka. Br. Aureliusz jest autorem pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. UAM dra hab. Mieczysława Polaka pt. „Udział wiernych świeckich w zbawczej misji Kościoła na przykładzie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działającego przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach”. Z kolei br. Ignacy podjął się tematu „Obraz siebie przed i po terapii DDA u alumnów z wyższych seminariów duchownych na podstawie badań”, pod kierunkiem. o. prof. UAM dra hab. Borysa Jacka Soińskiego. Tematem zaś pracy brata Pawła była „Historia klasztoru Braci Mniejszych w Gdańsku Nowym Porcie w latach 1945-2016”, pod kierunkiem o. prof. UAM dra hab. Piotra Neumanna OCD.

Bogu niech będą dzięki za dar Jego Ducha oraz za czas sześcioletniej formacji, również intelektualnej, uwieńczonej zdobyciem tytułu magistra teologii.

br. Henryk Muński OFM