św. Franciszek na niedzielę

Chcąc przybliżyć duchowość św. Franciszka rozpoczynamy cotygodniową publikację jego przemyśleń. Tekst Napomnień jest niewątpliwie cenny i unikalny. Stanowi doskonałą inspirację w rozwoju osobistym. Wielu uznanych kierowników duchowych określa myśl św. Franciszka mianem perły mądrości duchowej.
Owocnej zadumy.