Modlitwa, wdzięczność i kwiatek z okazji Dnia Kobiet w Orliku

Modlitwa, wdzięczność i kwiatek z okazji Dnia Kobiet w Orliku

Modlitwa, wdzięczność i kwiatek z okazji Dnia Kobiet w Orliku 703 687 Prowincja św. Franciszka z Asyżu

Modlitwa, wdzięczność i kwiatek z okazji Dnia Kobiet w Orliku

Każdy gest życzliwości względem drugiej osoby połączony z modlitwą za nią jest wyrazem chrześcijańskiej miłości. Ta bezinteresowność i troska względem innego człowieka mówi o szlachetności jego serca. Modlitwa, wdzięczność i szacunek są bardzo mocno podkreślane w formacji młodzieży w Liturgicznej Służbie Ołtarza posługującej przy kaplicy klasztornej Sióstr Franciszkanek w Orliku, przez opiekuna franciszkanina o. Arkadiusza Czaja oraz sióstr zakonnych. Mała miejscowość Orlik, malowniczo położona na Kaszubach, znana jest z wielu dobroczynnych dzieł i nowatorskich akcji religijnych, a także społecznych. W ową aktywność mającą formę bezinteresownej pomocy, włączona jest młodzież, która pełni posługę ministrancką. Na Mszę Świętą do kaplicy zakonnej przybywają oprócz mieszkańców wsi, także licznie wierni nawet z odległych miast, takich jak Gdańsk, czy Kościerzyna, Chojnice i Bytów oraz z wielu innych miejscowości. Kaplica i klasztor sióstr franciszkanek oraz piękno okolicy wpływa pozytywnie na przeżycia duchowe, co pozwala na uczestnictwo w indywidualnych rekolekcjach, prowadzących do wewnętrznej odnowy duchowej. Miejsce to odwiedzają także znani artyści i aktorzy. Co miesiąc ministranci są zaangażowani w różne akcje religijne, dobroczynne, sportowe i artystyczne. Ostatnio, razem z duszpasterzem przygotowali dla wszystkich kobiet wyjątkową niespodziankę. W czasie Mszy Świętych w niedzielę 5 marca 2023 roku modlono się w intencji kobiet z racji zbliżającego się ich święta. W homilii o. Arkadiusz podkreślił „geniusz kobiety” nawiązując do wypowiedzi wielkiego naszego autorytetu, jakim jest Święty Jan Paweł II, który stwierdził m.in.: „(…) Kobieta bowiem, właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych czy politycznych. Widzi go w jego wielkości i w jego ograniczeniach i stara się wyjść mu naprzeciw, oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne sposoby nieustannie ukazuje piękno – nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od początku człowieka, a w szczególności kobietę. (List do kobiet, 1995 r.). Na zakończenie Mszy Świętej o. Arkadiusz wraz z ministrantami złożyli serdeczne życzenia oraz podziękowania, podkreślając wielką rolę, jaką spełnia kobieta w formacji ludzkiej, chrześcijańskiej i rodzinnej. Duszpasterz stwierdził, że kobieta ubogaca i uszlachetnia serce oraz „ukwieca” życie, wprowadzając do domu rodzinnego piękno i dobro oraz ciepło życia wspólnotowego. Daje przykład modlitwy oraz szacunku do daru życia. Upiększając życie rodzinne, uczy zarazem dostrzegać piękno życia. Konkludując stwierdził, że „Dzień Kobiet” powinien być obchodzony przez cały rok, bo tego wymaga nasza wdzięczność za to, co otrzymujemy od kobiet przez ich codzienne poświęcenie. Po życzeniach każda kobieta otrzymała kwiaty. Wszystkie były mile zaskoczone niespodziewanym upominkiem, który był wyrazem wdzięczności płynącej z serca dla kobiet za piękno, które wnoszą w życie rodzinne. Szczególnie pamiętano o kobietach z bratniej Ukrainy, które przeżywają tragedię wojny, łącząc się z nimi i ich rodzinami w modlitwie. Każdego dnia w Orliku jest modlitwa o pokój w Ukrainie. Należy podkreślić, także to, że również w sam dzień 8 marca w Orliku, który w tym roku przypadał w środę, po Mszy Świętej wręczano wszystkim kobietom kwiaty i słodkie upominki. Dziękujemy za miły gest serca względem nas kobiet.

Red. Bożena Pomorska

Ustawienia zaawansowane

Na stronie internetowej Franciszkanów są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.