Lednica 2000

Tegoroczne “26. Spotkanie Młodych “Lednica 2000” obfitowała w wiele rozmów o powołaniu każdego człowieka do relacji z Bogiem.

Nie zabrakło tutaj braci z naszego Wronieckiego seminarium, którzy wraz z ojcem Rektorem Hieronimem udali się głosić świadectwo o powołaniu do życia zakonnego. Był to szczególny czas wymiany doświadczeń z młodymi ludźmi, którzy pragną przybliżyć się do Boga i odnaleźć w swoim życiu Jego Wolę. Polecamy Waszej modlitwie wszelkie duchowe owoce tego spotkania, zwłaszcza w postaci nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

br. Ludwik  ofm