Kaplica w szkole

Druga niedziela Wielkiego Postu, 13. 03. 2022 roku, była szczególnym dniem dla społeczności Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Tego dnia ojciec prowincjał Bernard Marciniak OFM razem z ojcem Jozue Misiakiem OFM, proboszczem miejscowej parafii, a także o. Justynem Berusem OFM, dyrektorem FLO, dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy szkolnej.

Patronami kaplicy są św. Józef z Kupertynu, franciszkanin i patron egzaminowanych, a także bł. Carlo Acutis, młodzieniec, geniusz informatyczny i patron młodzieży. To miejsce modlitwy i wyciszenia powstało z inicjatywy rodziców, którzy rok wcześniej złożyli prośbę do dyrekcji Liceum o możliwość stworzenia takiego miejsca. W ciągu kilku miesięcy udało się wygospodarować miejsce, zaprojektować i wykonać witraż, a także marmurowy ołtarz. Miejscowy Biskup, Wiesław Śmigiel udzielił pozwolenia na stałą obecność Najświętszego Sakramentu w tej kaplicy, dzięki czemu „Szkoła zyskała stałą obecność Tego, który jest jej faktyczną głową i dyrektorem, samego Zbawiciela Jezusa Chrystusa” – jak wyraził to Minister Prowincjalny podczas homilii.

Bogu niech będą dzięki za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poprzez modlitwę, post i jałmużnę wsparli powstanie kaplicy.

Tekst: o. Justyn Berus

Foto: Jakub Grabowski