Rycerze z Torunia przedstawili jasełka

“Słowo wcielone wśród nas zamieszkało”.

2 stycznia 2022 r. Ewangelia przypomina nam jak ważne dla każdego człowieka jest wcielenie Syna Bożego. Dlatego Rycerze św. Franciszka, jako wspólnota działająca przy parafii franciszkanów w Toruniu, przedstawiła dzisiaj jasełka po Mszy świętej o godz. 11.00, aby jeszcze bardziej za pomocą obrazu wejść w tę niepojętą tajemnicę Bożego Narodzenia. Ukazali to zabieganie Maryi i Józefa, aby dziecię Jezus mogło przyjść na świat w godnych warunkach. Do końca byli posłuszni woli Ojca i dlatego Syn Boży przychodzi w tak ubogim miejscu. Jasełka ukazały nade wszystko wielką radość z narodzin Jezusa, który przyszedł objawić Ojca i dać nadzieję życia wiecznego.

o. January Grochowy OFM