Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

W sobotę, 02. października, nasze Wyższe Seminarium Duchowne we Wronkach pw. bł. Jana Dunsa Szkota  zainaugurowało nowy rok akademicki. Mszy Świętej na rozpoczęcie roku formacyjnego przewodniczył wikariusz prowincjalny o. dr Filemon Janka.
Wydarzeniem specjalnym podczas tegorocznej inauguracji było uhonorowanie o. Salezego Tomczaka OFM Księgą pamiątkową “Liber magistrorum” zredagowaną w dowód uznania za jego wieloletnią pracę naukowo-redakcyjną.  W poczet braci kleryków został również wpisany brat Andrzej Fabrykiewicz, który rozpocznie pierwszy rok studiów. Studia filozoficzno-teologiczne w murach naszej prowincjalnej uczelni podejmie w tym roku formacyjnym 7 braci studentów.
br. Ludwik Kowalski OFM