Nowi tercjarze franciszkańscy we Wronkach

“Pokój i dobro!
W czwartek 16 grudnia 2021 r. wroniecka wspólnota Trzeciego Zakonu Świeckich włączyła do nowicjatu siostry: Lucynę i Martynę oraz brata Adama. “Droga św. Franciszka oparta na realizacji Ewangelii to droga najprostsza do Boga – trzeba jedynie na nią wejść i nią kroczyć” – usłyszeliśmy w homilii. Stąd życzymy wytrwałości na drodze realizacji charyzmatu franciszkańskiego w świecie u progu kolejnego etapu formacji początkowej dla nowych nowicjuszy oraz polecamy ich Waszej modlitwie.”
br. Ludwik Kowalski OFM