III Zakon w Sinalundze

Restrykcje sanitarne spowodowane koronawirusem mocno ograniczyły działalność we wszystkich dziedzinach życia: w pracy, nauce, różnych spotkaniach itd, a dla Kościoła także w aktywności duszpasterskiej.

Dotyczy to również Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Sinalunga. Tylko na tyle, na ile było to możliwe odbywały się spotkania w pomieszczeniach naszego Sanktuarium. Przede wszystkim była to adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie odbywająca się w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca. Godzinna adoracja była łączona z modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Cotygodniowe spotkania, gdy nie było innej możliwości, odbywały się w formie online.

Pomimo tak ograniczonych możliwości w działalności, tutejsza Wspólnota rozwija się i rośnie liczebnie. Trzeba dziękować Panu Bogu za łaskę nowych powołań tercjarskich. Szczególną okazję do tego mieliśmy w sobotę, 5 marca 2022 podczas uroczystej mszy św. o godzinie 18.00. Przewodniczył jej o. Lech, asystent tutejszej Wspólnoty OFŚ. Koncelebransami byli: o. Pius, przełożony klasztoru i o. Ivan, kapucyn z klasztoru w Cortona. W czasie celebracji troje Kandydatów złożyło przyrzeczenia i rozpoczęło okres nowicjatu oraz jedna Siostra złożyła swoje śluby. W homilii opartej na fragmencie Ewangelii przewidzianym na I Niedzielę Wielkiego Postu o. Lech mówił o tym, że naśladując Chrystusa, wszyscy musimy zwalczać pokusy. Jednak szczególny obowiązek podejmowania tej walki mają wszyscy ci, którzy obrali jedną z dróg życia zakonnego. Powiedział, że Reguła OFŚ wskazuje, gdzie możemy znaleźć pomoc do podejmowania tej walki i do dążenia ku świętości. Są to sakramenty oraz modlitwa. I wreszcie, cytując IV Prefację zwykłą, przypomniał fakt, iż wszelkie dobro jakie czynimy, także wiernie wypełniając składane przyrzeczenia oraz śluby, czynimy na chwałę Bożą. I chociaż one niczego Bogu „nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Zdjęcia członków OFŚ w Sinalunga, którzy mogli uczestniczyć w celebracji, było jedyną rzeczą wspólnotową, jaką po zakończeniu mszy można było zrobić. Niestety, ograniczenia sanitarne nie tylko, że nie pozwoliły na braterskie spotkanie, ale nawet nie pozwoliły, by wszyscy mogli uczestniczyć we Mszy św.

Naszych nowych członków Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich polecamy modlitwie wszystkich.

Wspólnota klasztoru w Sinalunga