Historyczny remont zabytkowego kościoła w Barczewie

Historyczny remont zabytkowego kościoła w Barczewie

Historyczny remont zabytkowego kościoła w Barczewie 1200 675 Prowincja św. Franciszka z Asyżu

Remont rozpoczął się na początku 2017 roku, kiedy to rozpoczęto starania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmował remont zabytkowego kościoła Franciszkanów pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie. Następnie rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji i konieczne badania.

Pod koniec roku 2017 została przyznana dotacja unijna. Projekt oszacowano na kwotę 6 935 278,14 zł., wartość dofinansowania: 5 610 640,02 zł. Wkład własny ze środków zakonnych przy pomocy Kurii Prowincjalnej w Poznaniu (1 324 638,00 zł.).

W czerwcu 2018 r. gwardian klasztoru o. Dawid Szulca OFM podpisał umowę na dofinansowanie projektu: „Renowacja zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W wyniku przetargu na wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie, wyłoniono wykonawcę, firmę pana Przemysława Gorka: Gorek Restauro Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z Warszawy.

23 lutego 2019 r., Mszą Św., której przewodniczył Ks. Bp Janusz Ostrowski, przy udziale Ministra Prowincjalnego o. Bernarda Marciniaka OFM, rozpoczął się oficjalnie remont kościoła.

W ramach remontu finansowanego ze środków Unii Europejskiej do tej pory wykonano:

– prace budowlane związane z remontem dachu (remont i konserwacja więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, wymiana rynien i rur spustowych);

– prace konserwatorskie na elewacjach: południowej, zachodniej i północnej oraz częściowo wschodniej kościoła;

– prace konserwatorskie na sklepieniu, ścianach: południowej, wschodniej i północnej oraz łuku tęczowym w prezbiterium kościoła;

– prace konserwatorskie w krypcie pod kaplicą św. Antoniego;

– prace konserwatorskie w kaplicy św. Antoniego (prace trwają).

 

Kompleksowa renowacja zabytkowego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie oprócz prac ujętych w projekcie unijnym wymaga wielu koniecznych zadań, w większości zależnych od siebie:

1. Najpotężniejsze prace związane były ze wzmocnieniem gruntu pod fundamentami kościoła.

W efekcie nierównomiernego osiadania obiektu wystąpiły zarysowania murów oraz sklepienia kościoła. Ściana szczytowa prezbiterium wykazywała przemieszczenia poziome do 23 cm na zewnątrz. Na podstawie specjalistycznych ekspertyz, wykazano konieczność wzmocnienia podłoża pod fundamentami budynku kościoła, które wykonała w dwóch etapach, w roku 2019 firma Keller Polska Sp. z o.o.

Jako optymalne rozwiązanie została wybrana metoda iniekcji strumieniowej „jet grouting”. W metodzie tej wykorzystuje się wysokoenergetyczny strumień płynu do wytworzenia scementowanego gruntu w postaci kolumn. Proces ten zaczyna się od wkręcenia monitora iniekcji wysokociśnieniowej (400 at.) na zaprojektowaną głębokość. Poprzez dysze w monitorze z dużą prędkością wydostaje się zaczyn cementowy, który wycina i miesza grunt w trakcie wyciągania oraz obracania monitora. W ten sposób powstają kolumny, które każdorazowo projektuje się na określoną wytrzymałość.

W ten sposób wykonano łącznie 184 kolumny podchwytujące fundamenty kościoła tak z zewnątrz jak i od wewnątrz. Łączna długość wiercenia wyniosła 1459.33 m, wykonano 1280,02 mb iniekcji kolumn pod fundamentami wzmacnianego obiektu. Prace pochłonęły ponad 1000 ton cementu.

W związku z pracami wewnątrz kościoła, konieczne było zamknięcie kościoła na okres 65 dni: od 12 sierpnia do 15 października 2019 r. W tym czasie Msze Św. i nabożeństwa sprawowane były, dzięki otwartości i życzliwości ks. proboszcza Marka Paszkowskiego, w sąsiadującym kościele pw. św. Anny w Barczewie.

Pozostałe projekty, ukończone lub trwające:

2. Odtworzenie historycznie zniszczonej sygnaturki na dachu kościoła (prace zakończone).
3. Remont zakrystii wraz z biurem parafialnym (prace trwające).

4. Remont i wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji sygnalizacji pożarowej – SSP oraz instalacji włamania i napadu – SSWiN w kościele i zakrystii (prace trwające).

5. Wykonanie systemu monitoringu (prace trwające).

6. Prace konserwatorskie stalli południowej oraz ławy południowej (prace zakończone).

7. Prace konserwatorskie stalli północnej oraz ławy północnej (prace trwające)

8. Wykonanie kanalizacji deszczowej dla kościoła (prace zakończone).

9. Przemieszczenie ołtarza głównego w jego pierwotne miejsce (prace zakończone).

10. Remont fundamentów i ścian fundamentowych z drenażem kościoła (prace trwające).

11. Remont przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej (w przygotowaniu).

12. Multimedia – opracowanie koncepcji muzealno wystawienniczej w krypcie i kaplicy Batorych (w trakcie).

13. Konserwacja ołtarza głównego (w przygotowaniu).

14. Remont krypty w prezbiterium i przygotowanie miejsca na pochówki (w przygotowaniu).

15. Ogrzewanie kościoła i zakrystii (w przygotowaniu).

16. Konserwacja zachowawcza ścian w czterech wnękach ołtarzowych nawy głównej (prace zakończone).

17. Konserwacja srebrnej sukienki na pokrycie malowanych szat św. Franciszka, I poł. XVIII w. – ołtarz św. Franciszka ściana północna nawy głównej kościoła (prace zakończone).

18. Na bieżąco trwają również badania architektoniczne i archeologiczne, konsultacje z ekspertami oraz akceptacje poprzez komisje konserwatorskie Wojewódzkiego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

To wielkie dzieło renowacji kościoła wspiera wiele instytucji państwowych i samorządowych oraz wiele osób prywatnych – Parafianie i Sympatycy, Ofiarodawcy z Polski i z zagranicy. Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność wszystkim wspierającym nasz remont i zapewniamy o codziennej modlitwie. Wyrazy ogromnej wdzięczności kierujemy do osób najbardziej zaangażowanych i wspierających remont nieustannie: koordynator całego remontu Pani inż. Barbary Zymon z Gdańska oraz mecenas, adwokat Pani Agnieszki Kowalskiej ze Szczecina!

W imieniu wspólnoty barczewskich franciszkanów, za wielką życzliwość i ogromne wsparcie dziękujemy Ojcu Prowincjałowi Bernardowi Marciniakowi wraz z całym Zarządem Prowincji. Bóg Zapłać!

Wyrażamy również wdzięczność wszystkim, którzy zechcą wesprzeć remont kościoła w Barczewie swoją modlitwą czy przekazaną ofiarą. Jesteśmy wdzięczni za dosłownie każdą złotówkę, którą można przekazać chociażby poprzez BLIK na naszej platformie „Pragnę wspomóc” opisanej na stronie internetowej www.barczewo.franciszkanie.net czy też wykonując przelew na nr rachunku Domu Zakonnego w Barczewie:

77 9343 1028 2601 6883 2000 0010

 

W intencji Ofiarodawców sprawujemy Msze Święte w każdy 3-ci czwartek miesiąca.

Nazwiska Ofiarodawców zapisane są w Księdze Dobrodziejów Remontu naszego kościoła.

Za zrozumienie i otwarte serce szczerze dziękujemy!

W imieniu Franciszkanów z Barczewa
O. Dawid W. Szulca OFM

 

Więcej zdjęć i informacji na temat remontu można znaleźć na naszej stronie www.barczewo.franciszkanie.net

Ustawienia zaawansowane

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.