Wśród małżeństw o sekularyzacji

W trzecią niedzielę listopada Franciszkańskie Duszpasterstwo Małżeństw z Poznania miało swoje comiesięczne spotkanie. Tym razem po Mszy Świętej, tradycyjnie o godzinie 11 u Franciszkanów przy pl. Bernardyńskim, miało miejsce spotkanie z panem prof. UAM dr hab. Cezarym Kościelniakiem, filozofem i kulturoznawcą. Tematem spotkania było przyjrzenie się sytuacji Kościoła w Polsce w kontekście procesów sekularyzacyjnych. Nasz gość zaczął od wyjaśnienia pojęcia sekularyzacji i omówienia jego różnych przejawów m.in. oddzielenie państwa od Kościoła, odchodzenie ludzi ze wspólnoty Kościoła (włączając apostazję) czy porzucenie katolickich zwyczajów (świętowanie weekendów jako czasu wolnego, zamiast niedzieli jako pamiątki Zmartwychwstania), a kończąc na emocjonalnym, agresywnym antyklerykalizmie. Postawiona została diagnoza procesów zeświecczenia w skali naszego kraju. Temat spotkania okazał się niełatwy, ale bardzo ważny. Co więcej, zostawił niedosyt u członków duszpasterstwa i zaowocował dalszymi dyskusjami.
Kolejne spotkanie FDM-u zaplanowane jest na 19 grudnia. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie, którego gościem będzie o. Kamil Paczkowski OFM, który opowie nam o sakramencie chrztu świętego i roli rodziców chrzestnych. Szczegółowe informacje pojawią się na Facebooku Duszpasterstwa.
Przemysław Krzywy
Magdalena Nowak