Egzaminy dla młodych kapłanów

W dniach 08.11.2021-11.11.2021r. w franciszkańskim klasztorze w Pakości odbywają się egzaminy kwinkwenalne, do których według zakonnych Statutów zobowiązani są rokrocznie kapłani przez 5 lat od święceń. Wpisują się one w formację ciągłą każdego prezbitera.
Obecnych było 10 współbraci, którzy przyjęli święcenia kapłańskie w latach 2016-2021: oo. Bartłomiej, Beniamin, Aleksy, Antoni, Benedykt, Fabian, January, Ksawery, Paweł i Ignacy. Miały miejsce wykłady z liturgiki, teologii moralnej oraz z prawa kanonicznego. O. Kamil
Paczkowski OFM przedstawił wybrane zagadnienia z liturgiki na podstawie instrukcji „Redemptionis sacramentum”.  Tematem wystąpienia o. Hieronima Stypy OFM było „Biblijno-eklezjalne spojrzenie na antykoncepcję. Aktualność przesłania encykliki Humanae vitae”. O. Chryzostom Fryc OFM zaprezentował nam wybrane zagadnienia z prawa małżeńskiego, akcentujące przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu, by wyrazić pasterską troskę o małżeństwo. Do Pakości zostali także zaproszeni z Wrocławia o. Łukasz Kubiak OP i o. Tomasz Gaj OP z Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju „Tabgha”. Przeprowadzili oni ciekawe i przydatne dla życia kapłańskiego warsztaty pt. „Co ksiądz powinien wiedzieć o pomaganiu?” Spotkanie młodych kapłanów było czasem braterskiej wspólnoty i pogłębienia
intelektualnego na drodze przybliżania siebie i innych do Chrystusa.
o. Paweł Popów OFM