Działalność naukowa Braci Prowincji św. Franciszka

Od początku istnienia Zakonu Franciszkanów Bracia zajmowali się nauką:  św. Antoni z Padwy, św. Bonawentura, bł. Jan Duns Szkot i wielu innych pogłębiało swoją wiedzę filozoficzną i teologiczną, aby następnie wykładać ją na różnych uczelniach, prowadzić dysputy teologiczne i bronić prawd wiary.

W naszej Prowincji kilkunastu Braci skończyło specjalistyczne studia zdobywając kolejne  tytuły naukowe. Wielu z nich pracuje wykładając w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach, w innych Seminariach Duchownych czy Uniwersytetach.

filemon 1080x1080

O. dr Filemon Janka

historia filozofii

franciszek 1080x1080

O. dr Franciszek Chodkowski

dogmatyka

arkadiusz 1080x1080

O. dr Arkadiusz Czaja

prawo kanoniczne

marek 1080x1080

O. dr Marek Janus

katechetyka

hipolit 1080x1080

O. dr Hipolit Lipiński

duchowość

bernard 1080x1080

O. dr Bernard Marciniak

patrystyka

joachim 1080x1080

O. dr Joachim Mazurek

historia kościoła

grzegorz 1080x1080

O. dr Grzegorz Matlak

duchowość

jozue 1080x1080

O. dr Jozue Misiak

teologia pastoralna

kamil 1080x1080

O. dr Kamil Paczkowski

liturgika

alojzy 1080x1080

O. dr Alojzy Pańczak

duchowość

mikołaj 1080x1080

O. dr Mikołaj Rąpała

filozofia przyrody

adam s 1080x1080

O. prof. dr hab. Adam Sikora

biblia

florencjan 1080x1080

O. dr hab. Florencjan Szymański

biblia

honorat 1080x1080

O. dr Honorat Rzepka

teologia pastoralna

ernest 1080x1080

O. dr Ernest Siekierka

duchowość

mateusz 1080x1080

O. dr Mateusz Wierzbicki

dogmatyka, mediewistyka

borys 1080x1080

O. prof. UAM dr hab. Borys Soiński

psychologia

hieronim 1080x1080

O. dr Hieronim Stypa

teologia moralna

maksymin 1080x1080

O. dr Maksymin Tandek

biblia

ambrozy 1080x1080

O. dr Ambroży Jarosław Okroy

Teologia Fundamentalna

erwin 1080x1080

O. dr Erwin Urbaniak

historia kościoła

Jakub Waszkowiak ofm

O. dr Jakub Waszkowiak

biblia