Kategoria wpisu: Od Słowa do słowa

Komentarz | J 14, 15-16. 23b-26 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Bonifacego Suhaka OFM do Ewangelii na uroczystość Zesłania Ducha Świętego…

Komentarz| Łk 24, 46-53 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyna Berusa OFM do Ewangelii na niedzielę Wniebowstąpienia

Komentarz| J 14, 23-29 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Leonarda Bieleckiego OFM do Ewangelii na 6. niedzielę wielkanocną

Komentarz| J 13, 31-33a. 34-35 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Witolda Młotkowskiego OFM do Ewangelii na 5. niedzielę wielkanocną

Komentarz| J 10, 27-30 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Joel Kokott OFM do Ewangelii na 4. niedzielę wielkanocną

Komentarz| J 21,1-19 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Bonifacego Suhakao OFM do Ewangelii na 3.niedzielęwielkanocną

Komentarz| J 20, 19-31 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Augustyna Zygmunta OFM, na 2 niedzielę wielkanocną

Komentarz| Łk 22,14-23,56 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Jozuego Misiaka OFM do Ewangelii na 6. niedzielę Wielkiego Postu/ palmową

10/29