Boże Ciało we Wronkach

Tegoroczna uroczystość “Bożego Ciała” zaowocowała Procesją Eucharystyczną ulicami Wronek. Wśród licznych wiernych biorących czynny udział nie zabrakło sióstr i braci z grup działających przy naszym klasztorze. W ten sposób Schola Mario-linki niosła duży różaniec oraz uwielbiała śpiewem Chrystusa przy ołtarzu wzniesionym przez Franciszkański Zakon Świeckich. Wspólnota Tercjarzy również niosła jeden ze sztandarów.

Bracia klerycy mieli swój udział przy noszeniu baldachimu przy Najświętszym Sakramencie, który był niesiony w monstrancji przez naszych Ojców oraz księży z Wronieckich parafii. Z kolei służba liturgiczna niosła kadzidła, dzwonki i krzyż procesyjny. Nie mogło zabraknąć również kochanych dzieci, które słały kwiatami drogi Chrystusowi kroczącemu przez nasze miasto i udzielającemu Bożego Błogosławieństwa.

br. Ludwik OFM