800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Ogólnopolskie uroczystości z okazji 800-lecia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich obchodzi jubileusz 800-lecia swego istnienia. Z tej okazji organizowane są różne uroczystości, które przyczyniają się do lepszego poznania i pogłębienia charyzmatu franciszkańskiego oraz do rozszerzania wiedzy o FZŚ. W lipcu franciszkanie świeccy razem z asystentami duchowymi FZŚ przybyli na Jasną Górę, aby podziękować Bogu za dar powołania oraz zawierzyć Maryi Królowej Polski na nowo Franciszkański Zakon Świeckich. Uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził o. Arkadiusz Czaja OFM asystent narodowy i prowincjalny FZŚ oraz przewodniczący Konferencji Asystentów Narodowych, Prowincjalnych i Regionalnych, a dziesiątkę Różańca świętego odmawiali franciszkanie świeccy z różnych regionów. Sprawowano także uroczystą Mszę Święta pod przewodnictwem o. Alojzego Pańczaka. Natomiast 2 października 2021 roku franciszkanie świeccy z całej Polski zgromadzili się w najstarszym kościele franciszkańskim w Polsce, w bazylice Świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie. Uroczystość rozpoczęła się czuwaniem modlitewnym przy relikwiach Błogosławionej Anieli Salawy, które poprowadziła miejscowa wspólnota. Następnie wszyscy zgromadzeni w bazylice wysłuchali programu słowno-muzycznego przygotowanego przez br. Tadeusza Bargiela OFM cap. – asystenta narodowego FZŚ oraz br. Tomasza Żaka OFM cap. – asystenta regionalnego FZŚ i asystenta Młodzieży Franciszkańskiej Tau. Te dwa programy przygotowywały do uczestnictwa w uroczystej Eucharystii. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej został odśpiewany hymn franciszkański napisany na jubileusz 800-lecia FZŚ. O. Arkadiusz Czaja OFM oraz gwardian o. Piotr Cuber, jako gospodarz miejsca powitali o. bpa Damiana Muskusa OFM, który przewodniczył Mszy Świętej oraz wszystkich obecnych na tej uroczystości ojców prowincjałów, asystentów duchowych, a także siostry i braci FZŚ oraz tercjarzy dominikańskich. W słowach powitania wyrazili radość ze spotkania modlitewnego i życzyli radosnego przeżycia w jedności z Panem tej uroczystości. Przełożona narodowa s. Emilia Nogaj powitała również wszystkich zgromadzonych. Akcentując, że celem spotkania było wyrażenie Panu Bogu wdzięczność za 800. lat istnienia FZŚ i prosić o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Królowej Zakonu Serafickiego, Świętego Franciszka i Błogosławionej Anieli Salawy. W czasie homilii o. Biskup podkreślił, że siostry i bracia wspominają początek drogi we wspólnocie franciszkańskiej i swoje zafascynowanie życiem Świętego Franciszka. Święty daje wskazówki, jak należy żyć. Trzeba pytać, jak ideały pokory, ubóstwa, braterstwa wcielać w życie. Przedstawił także zadania dla franciszkanów świeckich żyjących we współczesnym świecie, którymi są solidarność z ubogimi, troska o stworzenia i odpowiedzialność za Kościół. Podkreślił, że Święty Franciszek szedł do ludzi opuszczonych, w ich twarzy widział Pana Jezusa, w ich słowach słyszał słowa Chrystusa. Dzisiaj też są ubodzy ludzie i mamy nieść im pomoc. Dzieło odnowy Święty z Asyżu zaczął od siebie i stał się nadzieją dla Kościoła. My też mamy zaangażować się w dzieło odnowy Kościoła. Jest to nasza wspólna sprawa, aby tworzyć piękniejszy świat dla wspólnego dobra. Na zakończenie Eucharystii o. Arkadiusz Czaja i o. Piotr Cuber podziękowali o. Biskupowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszoną homilię oraz wszystkim za udział w uroczystości. Była ona transmitowania na cały kraj przez Telewizję Polską Oddział Poznański. Wyrażam wdzięczność Panu Bogu za łaskę przeżycia tej uroczystości, a także o. bp Damianowi Muskusowi OFM za przyjęcie zaproszenia do świętowania jubileuszu FZŚ, wszystkim obecnym ojcom prowincjałom i asystentom duchowym FZŚ, s. Agacie Ławniczak OFS za zorganizowanie transmisji telewizyjnej oraz wszystkim siostrom i braciom za wspólną modlitwę, braterskie spotkanie i radość franciszkańską. Zostaliśmy umocnieni duchowo, napełnieni radością i pokojem.

s. Emilia Nogaj, Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce