24 stycznia 2021 |  

imieniny: o. Salezy | wspomnienie: św. Franciszek Salezy, bł. Paula Gambara Costa