Tag wpisu: You Tube

Komentarz | Od Słowa do słowa (9) | J 2, 1-11

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Fabiana Witkowskiego OFM do Ewangelii na 2 niedzielę zwykłą

Komentarz | Od Słowa do słowa (8) | Łk 3, 15-16. 21-22

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Jozuego Misiaka OFM do Ewangelii na Niedzielę Chrztu Pańskiego..

Komentarz | Od Słowa do słowa (7) | Mt 2, 1-12 | Objawienie

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Augustyna Zygmunta OFM do Ewangelii na Uroczystość Objawienia Pańskiego

Komentarz | Od Słowa do słowa (6) | J 1, 1-18

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyna Berusa OFM do Ewangelii na 2. niedzielę po Bożym Narodzeniu

Komentarz | Od Słowa do słowa (5) Święto Świętej Rodziny

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Bartłomieja Skibińskiego OFM do Ewangelii na Święto Świętej Rodziny

Komentarz | Od Słowa do słowa (4) IV niedziela Adwentu

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Kamila Paczkowskiego OFM do Ewangelii na IV niedzielę Adwentu A. D. 2021

Komentarz | Od Słowa do słowa (3) III niedziela Adwentu

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Kamila Paczkowskiego OFM do Ewangelii na III niedzielę Adwentu A. D. 2021

Franciszkańskie korzenie kolędy…

Każda kolęda ma swoją historię. Powyższa pieśń miała początek w małej miejscowości w Orliku k. Chojnic w klasztorze Sióstr Franciszkanek, w którym to gościł Andrzej Rybiński na zaproszenie o. Arkadiusza Czaji franciszkanina

Komentarz | Od Słowa do słowa (2) II niedziela Adwentu

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Kamila Paczkowskiego OFM do Ewangelii na II niedzielę Adwentu A. D. 2021

10/11