Tag wpisu: Justyn Berus

Komentarz do Ewangelii | Mt 5,13-16 | Od Słowa do słowa | Justyn Berus OFM

Komentarz do Ewangelii | Mt 5,13-16 | Od Słowa do słowa | Justyn Berus OFM
Wy jesteście światłem świata

Komentarz do Ewangelii | Mt 4, 12-23 | Od Słowa do słowa | Justyn Berus OFM

Komentarz do Ewangelii | Mt 4, 12-23 | Od Słowa do słowa | Justyn Berus OFM
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Komentarz| Łk 24, 46-53 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyna Berusa OFM do Ewangelii na niedzielę Wniebowstąpienia

Prelekcja na sympozjum biblijnym

Sympozjum odbyło się w środę 16. marca 2022 r. na Wydziale Teologicznym lubelskiej uczelni. Myślą przewodnią sympozjum były słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Zbuduję Mój Kościół (Mt 16, 18) Eklezjologia biblijna”.

Komentarz | Łk 6, 39-45 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyna Berusa OFM do Ewangelii na 1 niedzielę Wielkiego Postu

Komentarz | Łk 5, 1-11| Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyn Berus OFM do Ewangelii na 5 niedzielę zwykłą

Komentarz | Łk 4, 21-30 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Justyn Berus OFM do Ewangelii na 4 niedzielę zwykłą

10/11