Tag wpisu: Jozue Misiak

Komentarz| Łk 22,14-23,56 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Jozuego Misiaka OFM do Ewangelii na 6. niedzielę Wielkiego Postu/ palmową

Komentarz | Od Słowa do słowa (8) | Łk 3, 15-16. 21-22

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. dra Jozuego Misiaka OFM do Ewangelii na Niedzielę Chrztu Pańskiego..

3/3