Tag wpisu: Fabian Witkowski

Komentarz| Łk 13, 1-9 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Fabiana Witkowskiego OFM do Ewangelii na 3. niedzielę zwykłą

Komentarz| Łk 6, 27-38 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Fabiana Witkowskiego OFM do Ewangelii na 7. niedzielę zwykłą

Komentarz | Od Słowa do słowa (9) | J 2, 1-11

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Fabiana Witkowskiego OFM do Ewangelii na 2 niedzielę zwykłą

3/3