Tag wpisu: Bartłomiej Skibiński

Komentarz | Łk 6, 39-45 | Od Słowa do słowa

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Bartłomieja Skibińskiego OFM do Ewangelii na 8. niedzielę zwykłą

Komentarz | Od Słowa do słowa (20) | Łk 1,1-4; 4,14-2

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Bartłomieja Skibińskiego OFM do Ewangelii na 3 niedzielę zwykłą

Komentarz | Od Słowa do słowa (5) Święto Świętej Rodziny

Zapraszamy do wysłuchania komentarza o. Bartłomieja Skibińskiego OFM do Ewangelii na Święto Świętej Rodziny

3/3