OIKOS – dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w ramach trzech dotacji na realizację zadania publicznego pn. Franciszkański Ośrodek Reintegracji OIKOS we Wschowie w latach 2021-2023 udzieliła dofinansowania na łączną kwotę 4.694.491,10 zł.