Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia we Wschowie

Dnia 4. września 2021 r. we Wschowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki i Biskup Tadeusz Lityński, na wschowskim rynku, dokonali ukoronowania cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, który na co dzień znajduje się we franciszkańskiej świątyni pw. św. Józefa.

W homilii Arcybiskup wskazał na Maryję jako królową, a także przedstawił rozwój kultu wschowskiej Pani. Zaznaczył, że koronacja obrazu jest przede wszystkim okazją do wzmocnienia wiary w Boga, a także do pogłębienia życia religijnego. Matka Boża, na prośbę władz miasta i zgodnie z decyzją Papieża Franciszka, jest również patronką Wschowy. Dodatkowo Stolica Apostolska udzieliła łaski odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez najbliższy rok nawiedzą Sanktuarium we Wschowie.

Do tej uroczystości parafianie i mieszkańcy przygotowywali się przez rekolekcje, a także przez wieczorne czuwanie, które odbyło się w wigilię koronacji. Natomiast wieczorem, po koronacji, odbył się koncert dziękczynny który poprowadził zespół “niemaGOtu”.

Bogu niech będą dzięki, za dar koronacji Matki Bożej Pocieszenia.

tekst: o. Justyn Berus OFM
zdjęcia: zielonogórsko – gorzowski GOŚĆ Niedzielny

Teksty dekretów w języku polskim:

Prot. N. 1061/21/I

Dekret

            Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, przychylając się do próśb wniesionych przez Czcigodnego O. Bernarda J. Marciniaka OFM, Ministra Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych w Poznaniu wraz z Przewielebnym Biskupem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeuszem Lityńskim, z okazji uroczystości Koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny Wschowskiej, która odbędzie się dnia 4 września 2021, łaskawie udziela – dla umocnienia pobożności wiernych i zbawienia dusz- z niebiańskiego skarbca Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Mogą go uzyskać wierni szczerze pokutujący i kierujący się miłością od dnia 4 września 2021 aż do dnia 4 września 2022 – mogą go także ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych pokutujących w czyśćcu – jeśli pielgrzymując nawiedzą kościół franciszkański pw. św. Józefa i będą tam uczestniczyć w nabożeństwach, albo przynajmniej jakiś czas poświęcą na pobożne rozważanie przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Wschowskiej zakończone Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuszczać domu, mogą również uzyskać odpust zupełny, jeśli – wyrzekając się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i pragnąc wypełnić, gdy tylko to będzie możliwe, trzy zwykłe warunki – będą łączyć się duchowo z celebracjami ku czci Najświętszej Maryi Panny i z ufnością ofiarują miłosiernemu Bogu modlitwy, cierpienia i uciążliwości swojego życia.

Aby za sprawą miłości pasterskiej łatwiejszy był dostęp do łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby Proboszcz i kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wielkodusznym nastawieniem podejmowali posługę w sprawowaniu sakramentu pokuty.

Powyższe obowiązuje przez cały wskazany czas. Żadne inne postanowienia nie mogą stać tu na przeszkodzie.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 20 sierpnia, roku Pańskiego 2021.

Maurus Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Sekretarz

 

Prot. N. 1062/21/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, łaskawie zezwala Przewielebnemu i Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Gądeckiemu, Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupowi Poznańskiemu, aby z okazji Koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny Wschowskiej, w dniu wybranym jako odpowiedni dla wiernych, udzielił na zakończenie Najświętszej Ofiary wszystkim obecnym, którzy z prawdziwą skruchą i pobudzeni miłością uczestniczyli w świętych obrzędach, papieskiego błogosławieństwa i związanego z nim odpustu zupełnego, zyskiwanego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z uzasadnionych powodów nie byliby fizycznie obecni w miejscu sprawowania świętych obrzędów, ale podczas ich trwania nabożnie łączyli się z nimi poprzez odbiór telewizyjny lub radiowy, będą również mogli, zgodnie z normą prawa, uzyskać odpust zupełny.

Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 20 sierpnia, roku Pańskiego 2021.

Maurus Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Christophorus Nykiel
Regens