Seminarium

Klasztorna kolęda 2016

 10-01-2016

Wyjazd integracyjny na łyżwy

 21-01-2016

Inauguracja II semestru 2015/2016

 20-02-2016

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

 01-10-2016

Odnowienie ślubów 2016 [Wejherowo]

 02-10-2016

Śluby wieczyste 2016

 08-12-2016