Wielu ludzi pyta się nas: co robią franciszkanie?

Chcielibyśmy przedstawić krótki przegląd tego, co robią franciszkanie prowincji św. Franciszka z Asyżu. Nie jesteśmy w stanie przedstawić wszystkiego, ale mamy nadzieję dać chociaż ogólny obraz naszej działalności.

Przede wszystkim modlimy się, zarówno w naszych zakonnych kaplicach, jak i z wiernymi w kościele.

W wielu miejscowościach, gdzie znajdują się nasze klasztory, bracia prowadzą duszpasterstwo parafialne, uczą w szkole katechezy, przygotowują dzieci do I Komunii świętej, do bierzmowania, prowadzą rekolekcje szkolne i parafialne. Część braci wyjeżdża na misje zagraniczne, a część głosi słowo Boże podczas misji ludowych.

Kilku braci pracuje w szpitalach jako kapelani, niektórzy zajmują się duszpasterstwem młodzieżowym. Prowadzimy również kuchnie dla ubogich. W naszej prowincji zakonnej szczególną troską obejmujemy FRA i FZŚ. Prowadzimy także różne duszpasterstwa, np. akademickie, kościół domowy, siedem aniołów, itd.

Idąc z duchem czasu, Bracia prowadzą katechezy w internecie, np. bEZsLOGANU2.

Prowadzimy sanktuaria Maryjne i pasyjne, sprawujemy dyżury w konfesjonałach.  Organizujemy piesze pielgrzymki na Jasną Górę i Komisariat Ziemi Świętej.

Generalnie nie sposób wszystkiego opisać. Może śledzenie wydarzeń na naszej stronie zaspokoi choć w części Waszą ciekawość.