Edukacyjna

Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące

w Toruniu

Misją Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu jest kształtowanie młodego człowieka w sferze intelektualnej, a także kształtowanie jego osobowości. Celem, do którego każdy członek społeczności szkolnej zmierza – w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji – jest to, aby uczeń, a dalej absolwent był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia. W naszej szkole za podstawę wychowania przyjmuje się chrześcijański system wartości, którego punktem odniesienia jest Ewangelia. Nie zapominamy również o wszystkich ramach prawnych określonych w ustawach oświatowych i rozporządzeniach.

Celem szkoły jest kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów i przygotowanie ich do samodzielnego życia oraz godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata i Kościoła. Wychowanie powinno być we wszystkich swoich aspektach przemyślane i celowe, dlatego nadajemy mu charakter integralny. W ten sposób obejmujemy wszystkie sfery: intelektualną, emocjonalną, moralną, fizyczną, religijną i życia społecznego. Pragniemy pomóc młodemu człowiekowi w wyborze swego życiowego powołania, zarówno w sensie zawodu, jak i osobistej drogi życiowej. W naszej szkole nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, ale wdrażają również do samodzielności, pomagają w podejmowaniu trudnych decyzji, przygotowują do aktywnego życia społecznego, kształtują światopogląd. Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym, wychowując własnym przykładem. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Młodzież otoczona jest miłością dorosłych, dorośli – otoczeni szacunkiem młodzieży. W naszej szkole, by wychować młodego człowieka według najlepszych wzorców chrześcijańskich, ściśle współpracujemy z rodzicami.

Szkoła ze swej natury jest instytucją pomocniczą i dopełniającą działalność rodziny i Kościoła. Szkoła, rodzina i Kościół tworzą jeden ścisły organizm wychowania chrześcijańskiego. By wychowawczy wysiłek rodziny i szkoły był harmonijnie kierowany ku konkretnym działaniom, nieodzowny jest właściwy kontakt szkoły z rodzicami uczniów.

Więcej na stronie: flo.torun.pl

Ustawienia zaawansowane

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.