Kategoria wpisu: zakon

Odpust i zawierzenie

Odpust i zawierzenie w uroczystość Zwiastowania NMP

Ogólnopolska zbiórka

W to dzieło włączyło się Caritas działające przy pakoskiej parafii…

Malowanie kościoła

W Pakości rozpoczęło się malowanie kościoła…

Kaplica w szkole

Poświęcenie szkolnej kaplicy we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym…

Klerycy w naszym sanktuarium

18 marca 2022 r. klerycy z Gdańskiego Wyższego Seminarium Duchownego modlili się na kalwaryjskich dróżkach…

Nowy lektor i akolita

19 marca 2022 r. we Wronkach zostały udzielone posługi akolitatu – bratu Henrykowi i lektoratu – bratu Rafałowi…

Razem modliliśmy się o pokój

Polacy i Ukraińcy, obrządku rzymsko i greko katolickiego, dwaj proboszczowie o. Jozue Misiak i ks. Dimitr Leszko modlili się wspólnie po polsku i ukraińsku o tak upragniony pokój

Prelekcja na sympozjum biblijnym

Sympozjum odbyło się w środę 16. marca 2022 r. na Wydziale Teologicznym lubelskiej uczelni. Myślą przewodnią sympozjum były słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Zbuduję Mój Kościół (Mt 16, 18) Eklezjologia biblijna”.

Przyjął strój liturgiczny

W niedzielę, 13 marca o 9:15 odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której miały miejsce obłóczyny – oficjalne przyjęcie do grona ministrantów – Darka.

20/48